Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Mobil Vactra Oil No. 4


Mobil Vactra Oil No. 2

 Các Dầu nhờn Con trượt và Sống trượt
Mô Tả Sản phẩm
Mobil Vactra Oil Numbered Series là các dầu nhờn chất lượng cao cấp được đặc biệt thiết kế nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về độ chính xác và sự hoàn thiện chi tiết của các máy công cụ sản lượng cao.
Chúng dược chế tạo từ các dầu gốc chất lượng cao và hiệu suất cân bằng với hệ phụ gia tiến bộ cho các thuộc tính ma sát thấp, bảo vệ ăn mòn và chống bọt xuất sắc. Nhóm phụ gia cao cấp vô song giúp giảm
trượt dính và tiếng lạch cạch dưới các điều kiện màng mỏng, bôi trơn biên. Điều này cho phép chuyển động êm, đều ở vận tốc chuyển động dự kiến. Mobil Vactra Oil Numbered Series được tối ưu hóa để cho khả năng tách tuyệt vời từ chất lỏng làm mát có nước trong các hệ thống làm mát trong khi giảm thiểu
ảnh hưởng ăn mòn của chất lỏng làm mát có độ pH cao lên bề mặt được bôi trơn.
Đặc tính sản phẩm
Các dầu gốc và nhóm chất phụ gia được chọn lựa kỹ càng để bảo vệ các con trượt và sống trượt trong khi vẫn có khả năng lọc tốt. Điều này quan trọng vì lưu lượng giảm hay sự tắc lọc của dụng cụ bôi trơn sẽ tăng trượt dính, tiếng lạch cạch và mài mòn. Các tác nhân gây ướt kim loại và dính tạo nên màng đồng  nhất cưỡng lại sự ép ra khỏi mặt sống trượt khi máy không hoạt động.
Các dầu Mobil Vactra Oil Numbered Series được phát triển và đặc biệt thiết kế để có thêm giới hạn bảo vệ máy nhờ thoả mãn các đòi hỏi nghiêm ngặt của rãnh trượt trong khi đáp ứng các yêu cầu của các bộ phận được bôi  trơn khác của máy công cụ. Chúng cho thấy tính dễ trượt và hiệu suất chịu tải góp phần đáng kể cải thiện sản lượng các chi tiết chất lượng cao. Các đặc tính bền ôxy hóa và nhiệt độ nổi bật của chúng cải thiện tình trạng sạch sẽ của máy, cho khả năng lọc như mong muốn và giảm nhu cầu phục vụ bảo trì thường xuyên. Mobil Vactra Oil Numbered Series có khả năng tách từ nước và chất lỏng làm mát
có nước giảm khả năng tác động tiêu cực của ô nhiễm, làm tăng tuổi thọ làm việc và hiệu suất của cả dầu nhờn và chất lỏng làm mát.
Đặc tính: Lợi thế và lợi ích có thể có
Các đặc tính ma sát thấp
Giúp loại trừ tiếng lạch cạch và trượt dính của các con trượt và sống trượt
Cải thiện sự hoàn thiện và chất lượng của các chi tiết
Giúp giảm mài mòn
Tính dễ trượt:
Giúp giảm mài mòn và tăng êm cho hành động trượt
Tính dính:
Tránh dầu nhờn bị dời khỏi các bề mặt quan trọng
Bảo vệ các bề mặt khỏi sự tấn công của chất lỏng làm mát có độ pH cao
Khả năng tách nước và chất có nước:
Tăng tuổi thọ và hiệu suất dầu
Cải thiện tuổi thọ chất làm mát có nước
Độ bền ôxy hóa/hóa học
Tăng tuổi thọ làm việc của dầu
Đặc tính:
Lợi thế và lợi ích có thể có
Giữ mặt trượt và các bộ phận được bôi trơn khác sạch sẽ
Giảm thay lọc thường xuyên
Bảo vệ rỉ sét và ăn mòn
Giúp giảm hư hỏng do hành động trượt và bảo trì liên quan
Cải thiện chất lượng và năng suất sản xuất của các chi tiết thành phẩm
Khả năng lọc
Cho phép lấy đi các chất mài mòn sắc có thể làm hỏng các bộ phận hay chi tiết thành phẩm
Giúp giảm thay lọc thường xuyên
Khả năng tương thích đa kim loại
Làm việc được với các nguyên liệu sắt và không sắt
Ứng dụng
Các sản phẩm Mobil Vactra Oil Numbered Series được khuyến nghị như dầu nhờn rãnh trượt và cũng như chất lỏng cho các hệ thống thủy lực máy công cụ làm việc trung bình. Các dầu này được thiết kế để dùng với tất cả vật liệu sống trượt là hợp chất của gang, thép và không kim loại. Mobil Vactra Oil Numbered Series có thể tra bằng tay, dụng cụ tra dầu mỡ bằng bơm hay các ứng dụng tưới tràn bằng hệ thống tuần hoàn. Các thuộc tính áp lực cực trị của chúng làm chúng phù hợp cho tất cả các loại bánh răng trong máy công cụ. Chúng không nên dùng trong các hệ thống tuần hoàn có nhiệt độ dầu khối quá 66°C.
- Mobil Vactra Oil No. 2 được khuyến nghị cho các rãnh trượt ngang của các máy công cụ cỡ nhỏ tới vừa. Nó cũng phù hợp cho ứng dụng tưới tràn trong các máy lớn
- Mobil Vactra Oil No. 3 được khuyến nghị cho bánh răng hai mục đích và hệ thống bôi trơn sống trượt
- Mobil Vactra Oil No. 4 thường được khuyến nghị cho các máy lớn có áp lực sống trượt cao hay cần độ chính xác tốt. Nó cũng được khuyến nghị cho rãnh trượt đứng và nghiêng dốc mà xả xuống có thể là một vấn đề
- Mobil Vactra Oil Numbered Series có thể dùng cho bôi trơn vít tròn, đường dẫn, đầu máy tiện, vít cho tịnh tiến, bánh răng trụ và nón, và truyền động trục vít tải nhẹ.
- Các ứng dụng mà sự nhiễm chất lỏng làm mát có nước vào dầu khoáng thường làm tuổi thọ lô chất lỏng làm mát ngắn đi
Thuộc tính Điển hình
Mobil Vactra Numbered Series
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
Cấp Độ nhớt ISO
32
68
150
220
Độ nhớt, ASTM D 445
cSt @ 40°C
cSt @ 100°C
31.5
5.27
67.78
8.6
155.9
14.5
220.9
18.3
Chỉ số Độ nhớt, ASTM D 2270
96
96
96
96
Thử Ăn mòn bằng Thanh Đồng, ASTM D
130, 3 giờ @ 100°C
1B
1B
1B
1B
Chống Rỉ sét, ASTM D 665A
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Chống đỡ Tải FZG, DIN 51354, Mức
Hỏng
13
13
13
13
Mài mòn 4-Bi, Đường kính Vết trầy, 20
Kg, 54°C, 1800 RPM, 1 giờ, ASTM D
4172, mm
0.25
0.25
0.25
0.25
Tải trọng hàn dính, 4-Bi EP, ASTM D
2783, kg
200
200
200
200
Điểm Đông đặc, °C, ASTM D 97
-30
-33
-6
-3
Điểm Chớp cháy, °C, ASTM D 92
216
228
248
240
Tỉ trọng 15°C/15°C, ASTM D 1298
0.869
0.883
0.887
0.892
Sức khoẻ, An toàn
Dựa trên thông tin sẵn có, sản phẩm này không gây ra những ảnh hưởng có hại cho sức khoẻ khi được dùng tuân theo chỉ định và khuyến nghị ghi trong Bản Kỹ Thuật An Toàn Vật Liệu (MSDS). Liên hệ văn phòng kinh doanh hay thông qua địa chỉ Internet để có các bản MSDS này. Không nên dùng sản phẩm vào những mục đích khác với ứng dụng đã chỉ định. Chú ý bảo vệ môi trường khi vứt bỏ sản phẩm đã sử dụng.
Biểu tượng Mobil, thiết kế Pegasus là các nhãn hiệu đăng ký của tập đoàn Exxon Mobil, hay một trong những công ty con.

Mobil Vactra Oil No. 3


 Các Dầu nhờn Con trượt và Sống trượt
Mô Tả Sản phẩm
Mobil Vactra Oil Numbered Series là các dầu nhờn chất lượng cao cấp được đặc biệt thiết kế nhằm đáp
ứng đầy đủ các yêu cầu về độ chính xác và sự hoàn thiện chi tiết của các máy công cụ sản lượng cao.
Chúng dược chế tạo từ các dầu gốc chất lượng cao và hiệu suất cân bằng với hệ phụ gia tiến bộ cho các
thuộc tính ma sát thấp, bảo vệ ăn mòn và chống bọt xuất sắc. Nhóm phụ gia cao cấp vô song giúp giảm
trượt dính và tiếng lạch cạch dưới các điều kiện màng mỏng, bôi trơn biên. Điều này cho phép chuyển
động êm, đều ở vận tốc chuyển động dự kiến. Mobil Vactra Oil Numbered Series được tối ưu hóa để cho
khả năng tách tuyệt vời từ chất lỏng làm mát có nước trong các hệ thống làm mát trong khi giảm thiểu
ảnh hưởng ăn mòn của chất lỏng làm mát có độ pH cao lên bề mặt được bôi trơn.
Đặc tính sản phẩm
Các dầu gốc và nhóm chất phụ gia được chọn lựa kỹ càng để bảo vệ các con trượt và sống trượt trong
khi vẫn có khả năng lọc tốt. Điều này quan trọng vì lưu lượng giảm hay sự tắc lọc của dụng cụ bôi trơn
sẽ tăng trượt dính, tiếng lạch cạch và mài mòn. Các tác nhân gây ướt kim loại và dính tạo nên màng đồng
nhất cưỡng lại sự ép ra khỏi mặt sống trượt khi máy không hoạt động.
Các dầu Mobil Vactra Oil Numbered Series được phát triển và đặc biệt thiết kế để có thêm giới hạn bảo
vệ máy nhờ thoả mãn các đòi hỏi nghiêm ngặt của rãnh trượt trong khi đáp ứng các yêu cầu của các bộ
phận được bôi trơn khác của máy công cụ. Chúng cho thấy tính dễ trượt và hiệu suất chịu tải góp phần
đáng kể cải thiện sản lượng các chi tiết chất lượng cao. Các đặc tính bền ôxy hóa và nhiệt độ nổi bật của
chúng cải thiện tình trạng sạch sẽ của máy, cho khả năng lọc như mong muốn và giảm nhu cầu phục vụ
bảo trì thường xuyên. Mobil Vactra Oil Numbered Series có khả năng tách từ nước và chất lỏng làm mát
có nước giảm khả năng tác động tiêu cực của ô nhiễm, làm tăng tuổi thọ làm việc và hiệu suất của cả
dầu nhờn và chất lỏng làm mát.
Đặc tính: Lợi thế và lợi ích có thể có
Các đặc tính ma sát thấp
Giúp loại trừ tiếng lạch cạch và trượt dính của các
con trượt và sống trượt
Cải thiện sự hoàn thiện và chất lượng của các chi
tiết
Giúp giảm mài mòn
Tính dễ trượt:
Giúp giảm mài mòn và tăng êm cho hành động trượt
Tính dính:
Tránh dầu nhờn bị dời khỏi các bề mặt quan trọng
Bảo vệ các bề mặt khỏi sự tấn công của chất lỏng
làm mát có độ pH cao
Khả năng tách nước và chất có nước:
Tăng tuổi thọ và hiệu suất dầu
Cải thiện tuổi thọ chất làm mát có nước
Độ bền ôxy hóa/hóa học
Tăng tuổi thọ làm việc của dầu
Đặc tính:
Lợi thế và lợi ích có thể có
Giữ mặt trượt và các bộ phận được bôi trơn khác sạch
sẽ
Giảm thay lọc thường xuyên
Bảo vệ rỉ sét và ăn mòn
Giúp giảm hư hỏng do hành động trượt và bảo trì liên
quan
Cải thiện chất lượng và năng suất sản xuất của các
chi tiết thành phẩm
Khả năng lọc
Cho phép lấy đi các chất mài mòn sắc có thể làm
hỏng các bộ phận hay chi tiết thành phẩm
Giúp giảm thay lọc thường xuyên
Khả năng tương thích đa kim loại
Làm việc được với các nguyên liệu sắt và không sắt
Ứng dụng
Các sản phẩm Mobil Vactra Oil Numbere


Mobil Vactra Oil No. 2

 Các Dầu nhờn Con trượt và Sống trượt
Mô Tả Sản phẩm
Mobil Vactra Oil Numbered Series là các dầu nhờn chất lượng cao cấp được đặc biệt thiết kế nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về độ chính xác và sự hoàn thiện chi tiết của các máy công cụ sản lượng cao.
Chúng dược chế tạo từ các dầu gốc chất lượng cao và hiệu suất cân bằng với hệ phụ gia tiến bộ cho các thuộc tính ma sát thấp, bảo vệ ăn mòn và chống bọt xuất sắc. Nhóm phụ gia cao cấp vô song giúp giảm
trượt dính và tiếng lạch cạch dưới các điều kiện màng mỏng, bôi trơn biên. Điều này cho phép chuyển động êm, đều ở vận tốc chuyển động dự kiến. Mobil Vactra Oil Numbered Series được tối ưu hóa để cho khả năng tách tuyệt vời từ chất lỏng làm mát có nước trong các hệ thống làm mát trong khi giảm thiểu
ảnh hưởng ăn mòn của chất lỏng làm mát có độ pH cao lên bề mặt được bôi trơn.
Đặc tính sản phẩm
Các dầu gốc và nhóm chất phụ gia được chọn lựa kỹ càng để bảo vệ các con trượt và sống trượt trong khi vẫn có khả năng lọc tốt. Điều này quan trọng vì lưu lượng giảm hay sự tắc lọc của dụng cụ bôi trơn sẽ tăng trượt dính, tiếng lạch cạch và mài mòn. Các tác nhân gây ướt kim loại và dính tạo nên màng đồng  nhất cưỡng lại sự ép ra khỏi mặt sống trượt khi máy không hoạt động.
Các dầu Mobil Vactra Oil Numbered Series được phát triển và đặc biệt thiết kế để có thêm giới hạn bảo vệ máy nhờ thoả mãn các đòi hỏi nghiêm ngặt của rãnh trượt trong khi đáp ứng các yêu cầu của các bộ phận được bôi  trơn khác của máy công cụ. Chúng cho thấy tính dễ trượt và hiệu suất chịu tải góp phần đáng kể cải thiện sản lượng các chi tiết chất lượng cao. Các đặc tính bền ôxy hóa và nhiệt độ nổi bật của chúng cải thiện tình trạng sạch sẽ của máy, cho khả năng lọc như mong muốn và giảm nhu cầu phục vụ bảo trì thường xuyên. Mobil Vactra Oil Numbered Series có khả năng tách từ nước và chất lỏng làm mát
có nước giảm khả năng tác động tiêu cực của ô nhiễm, làm tăng tuổi thọ làm việc và hiệu suất của cả dầu nhờn và chất lỏng làm mát.
Đặc tính: Lợi thế và lợi ích có thể có
Các đặc tính ma sát thấp
Giúp loại trừ tiếng lạch cạch và trượt dính của các con trượt và sống trượt
Cải thiện sự hoàn thiện và chất lượng của các chi tiết
Giúp giảm mài mòn
Tính dễ trượt:
Giúp giảm mài mòn và tăng êm cho hành động trượt
Tính dính:
Tránh dầu nhờn bị dời khỏi các bề mặt quan trọng
Bảo vệ các bề mặt khỏi sự tấn công của chất lỏng làm mát có độ pH cao
Khả năng tách nước và chất có nước:
Tăng tuổi thọ và hiệu suất dầu
Cải thiện tuổi thọ chất làm mát có nước
Độ bền ôxy hóa/hóa học
Tăng tuổi thọ làm việc của dầu
Đặc tính:
Lợi thế và lợi ích có thể có
Giữ mặt trượt và các bộ phận được bôi trơn khác sạch sẽ
Giảm thay lọc thường xuyên
Bảo vệ rỉ sét và ăn mòn
Giúp giảm hư hỏng do hành động trượt và bảo trì liên quan
Cải thiện chất lượng và năng suất sản xuất của các chi tiết thành phẩm
Khả năng lọc
Cho phép lấy đi các chất mài mòn sắc có thể làm hỏng các bộ phận hay chi tiết thành phẩm
Giúp giảm thay lọc thường xuyên
Khả năng tương thích đa kim loại
Làm việc được với các nguyên liệu sắt và không sắt
Ứng dụng
Các sản phẩm Mobil Vactra Oil Numbered Series được khuyến nghị như dầu nhờn rãnh trượt và cũng như chất lỏng cho các hệ thống thủy lực máy công cụ làm việc trung bình. Các dầu này được thiết kế để dùng với tất cả vật liệu sống trượt là hợp chất của gang, thép và không kim loại. Mobil Vactra Oil Numbered Series có thể tra bằng tay, dụng cụ tra dầu mỡ bằng bơm hay các ứng dụng tưới tràn bằng hệ thống tuần hoàn. Các thuộc tính áp lực cực trị của chúng làm chúng phù hợp cho tất cả các loại bánh răng trong máy công cụ. Chúng không nên dùng trong các hệ thống tuần hoàn có nhiệt độ dầu khối quá 66°C.
- Mobil Vactra Oil No. 2 được khuyến nghị cho các rãnh trượt ngang của các máy công cụ cỡ nhỏ tới vừa. Nó cũng phù hợp cho ứng dụng tưới tràn trong các máy lớn
- Mobil Vactra Oil No. 3 được khuyến nghị cho bánh răng hai mục đích và hệ thống bôi trơn sống trượt
- Mobil Vactra Oil No. 4 thường được khuyến nghị cho các máy lớn có áp lực sống trượt cao hay cần độ chính xác tốt. Nó cũng được khuyến nghị cho rãnh trượt đứng và nghiêng dốc mà xả xuống có thể là một vấn đề
- Mobil Vactra Oil Numbered Series có thể dùng cho bôi trơn vít tròn, đường dẫn, đầu máy tiện, vít cho tịnh tiến, bánh răng trụ và nón, và truyền động trục vít tải nhẹ.
- Các ứng dụng mà sự nhiễm chất lỏng làm mát có nước vào dầu khoáng thường làm tuổi thọ lô chất lỏng làm mát ngắn đi
Thuộc tính Điển hình
Mobil Vactra Numbered Series
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
Cấp Độ nhớt ISO
32
68
150
220
Độ nhớt, ASTM D 445
cSt @ 40°C
cSt @ 100°C
31.5
5.27
67.78
8.6
155.9
14.5
220.9
18.3
Chỉ số Độ nhớt, ASTM D 2270
96
96
96
96
Thử Ăn mòn bằng Thanh Đồng, ASTM D
130, 3 giờ @ 100°C
1B
1B
1B
1B
Chống Rỉ sét, ASTM D 665A
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Chống đỡ Tải FZG, DIN 51354, Mức
Hỏng
13
13
13
13
Mài mòn 4-Bi, Đường kính Vết trầy, 20
Kg, 54°C, 1800 RPM, 1 giờ, ASTM D
4172, mm
0.25
0.25
0.25
0.25
Tải trọng hàn dính, 4-Bi EP, ASTM D
2783, kg
200
200
200
200
Điểm Đông đặc, °C, ASTM D 97
-30
-33
-6
-3
Điểm Chớp cháy, °C, ASTM D 92
216
228
248
240
Tỉ trọng 15°C/15°C, ASTM D 1298
0.869
0.883
0.887
0.892
Sức khoẻ, An toàn
Dựa trên thông tin sẵn có, sản phẩm này không gây ra những ảnh hưởng có hại cho sức khoẻ khi được dùng tuân theo chỉ định và khuyến nghị ghi trong Bản Kỹ Thuật An Toàn Vật Liệu (MSDS). Liên hệ văn phòng kinh doanh hay thông qua địa chỉ Internet để có các bản MSDS này. Không nên dùng sản phẩm vào những mục đích khác với ứng dụng đã chỉ định. Chú ý bảo vệ môi trường khi vứt bỏ sản phẩm đã sử dụng.
Biểu tượng Mobil, thiết kế Pegasus là các nhãn hiệu đăng ký của tập đoàn Exxon Mobil, hay một trong những công ty con.
d Series được khuyến nghị như dầu nhờn rãnh trượt và cũng
như chất lỏng cho các hệ thống thủy lực máy công cụ làm việc trung bình. Các dầu này được thiết kế để
dùng với tất cả vật liệu sống trượt là hợp chất của gang, thép và không kim loại. Mobil Vactra Oil Numbered
Series có thể tra bằng tay, dụng cụ tra dầu mỡ bằng bơm hay các ứng dụng tưới tràn bằng hệ thống tuần
hoàn. Các thuộc tính áp lực cực trị của chúng làm chúng phù hợp cho tất cả các loại bánh răng trong
máy công cụ. Chúng không nên dùng trong các hệ thống tuần hoàn có nhiệt độ dầu khối quá 66°C.
- Mobil Vactra Oil No. 2 được khuyến nghị cho các rãnh trượt ngang của các máy công cụ cỡ nhỏ tới vừa. Nó cũng phù hợp cho ứng dụng tưới tràn trong các máy lớn
- Mobil Vactra Oil No. 3 được khuyến nghị cho bánh răng hai mục đích và hệ thống bôi trơn sống trượt
- Mobil Vactra Oil No. 4 thường được khuyến nghị cho các máy lớn có áp lực sống trượt cao hay cần độ chính xác tốt. Nó cũng được khuyến nghị cho rãnh trượt đứng và nghiêng dốc mà xả xuống có thể là một vấn đề
- Mobil Vactra Oil Numbered Series có thể dùng cho bôi trơn vít tròn, đường dẫn, đầu máy tiện, vít cho tịnh tiến, bánh răng trụ và nón, và truyền động trục vít tải nhẹ.
- Các ứng dụng mà sự nhiễm chất lỏng làm mát có nước vào dầu khoáng thường làm tuổi thọ lô chất lỏng làm mát ngắn đi
Thuộc tính Điển hình
Mobil Vactra Numbered Series
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
Cấp Độ nhớt ISO
32
68
150
220
Độ nhớt, ASTM D 445
cSt @ 40°C
cSt @ 100°C
31.5
5.27
67.78
8.6
155.9
14.5
220.9
18.3
Chỉ số Độ nhớt, ASTM D 2270
96
96
96
96
Thử Ăn mòn bằng Thanh Đồng, ASTM D
130, 3 giờ @ 100°C
1B
1B
1B
1B
Chống Rỉ sét, ASTM D 665A
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Chống đỡ Tải FZG, DIN 51354, Mức
Hỏng
13
13
13
13
Mài mòn 4-Bi, Đường kính Vết trầy, 20
Kg, 54°C, 1800 RPM, 1 giờ, ASTM D
4172, mm
0.25
0.25
0.25
0.25
Tải trọng hàn dính, 4-Bi EP, ASTM D
2783, kg
200
200
200
200
Điểm Đông đặc, °C, ASTM D 97
-30
-33
-6
-3
Điểm Chớp cháy, °C, ASTM D 92
216
228
248
240
Tỉ trọng 15°C/15°C, ASTM D 1298
0.869
0.883
0.887
0.892
Sức khoẻ, An toàn
Dựa trên thông tin sẵn có, sản phẩm này không gây ra những ảnh hưởng có hại cho sức khoẻ khi được
dùng tuân theo chỉ định và khuyến nghị ghi trong Bản Kỹ Thuật An Toàn Vật Liệu (MSDS). Liên hệ văn
phòng kinh doanh hay thông qua địa chỉ Internet để có các bản MSDS này. Không nên dùng sản phẩm
vào những mục đích khác với ứng dụng đã chỉ định. Chú ý bảo vệ môi trường khi vứt bỏ sản phẩm đã sử
dụng.
Biểu tượng Mobil, thiết kế Pegasus là các nhãn hiệu đăng ký của tập đoàn Exxon Mobil, hay một trong
những công ty con.

Mobil Vactra Oil No. 2


Mobil Vactra Oil No. 2

 Các Dầu nhờn Con trượt và Sống trượt
Mô Tả Sản phẩm
Mobil Vactra Oil Numbered Series là các dầu nhờn chất lượng cao cấp được đặc biệt thiết kế nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về độ chính xác và sự hoàn thiện chi tiết của các máy công cụ sản lượng cao.
Chúng dược chế tạo từ các dầu gốc chất lượng cao và hiệu suất cân bằng với hệ phụ gia tiến bộ cho các thuộc tính ma sát thấp, bảo vệ ăn mòn và chống bọt xuất sắc. Nhóm phụ gia cao cấp vô song giúp giảm
trượt dính và tiếng lạch cạch dưới các điều kiện màng mỏng, bôi trơn biên. Điều này cho phép chuyển động êm, đều ở vận tốc chuyển động dự kiến. Mobil Vactra Oil Numbered Series được tối ưu hóa để cho khả năng tách tuyệt vời từ chất lỏng làm mát có nước trong các hệ thống làm mát trong khi giảm thiểu
ảnh hưởng ăn mòn của chất lỏng làm mát có độ pH cao lên bề mặt được bôi trơn.
Đặc tính sản phẩm
Các dầu gốc và nhóm chất phụ gia được chọn lựa kỹ càng để bảo vệ các con trượt và sống trượt trong khi vẫn có khả năng lọc tốt. Điều này quan trọng vì lưu lượng giảm hay sự tắc lọc của dụng cụ bôi trơn sẽ tăng trượt dính, tiếng lạch cạch và mài mòn. Các tác nhân gây ướt kim loại và dính tạo nên màng đồng  nhất cưỡng lại sự ép ra khỏi mặt sống trượt khi máy không hoạt động.
Các dầu Mobil Vactra Oil Numbered Series được phát triển và đặc biệt thiết kế để có thêm giới hạn bảo vệ máy nhờ thoả mãn các đòi hỏi nghiêm ngặt của rãnh trượt trong khi đáp ứng các yêu cầu của các bộ phận được bôi  trơn khác của máy công cụ. Chúng cho thấy tính dễ trượt và hiệu suất chịu tải góp phần đáng kể cải thiện sản lượng các chi tiết chất lượng cao. Các đặc tính bền ôxy hóa và nhiệt độ nổi bật của chúng cải thiện tình trạng sạch sẽ của máy, cho khả năng lọc như mong muốn và giảm nhu cầu phục vụ bảo trì thường xuyên. Mobil Vactra Oil Numbered Series có khả năng tách từ nước và chất lỏng làm mát
có nước giảm khả năng tác động tiêu cực của ô nhiễm, làm tăng tuổi thọ làm việc và hiệu suất của cả dầu nhờn và chất lỏng làm mát.
Đặc tính: Lợi thế và lợi ích có thể có
Các đặc tính ma sát thấp
Giúp loại trừ tiếng lạch cạch và trượt dính của các con trượt và sống trượt
Cải thiện sự hoàn thiện và chất lượng của các chi tiết
Giúp giảm mài mòn
Tính dễ trượt:
Giúp giảm mài mòn và tăng êm cho hành động trượt
Tính dính:
Tránh dầu nhờn bị dời khỏi các bề mặt quan trọng
Bảo vệ các bề mặt khỏi sự tấn công của chất lỏng làm mát có độ pH cao
Khả năng tách nước và chất có nước:
Tăng tuổi thọ và hiệu suất dầu
Cải thiện tuổi thọ chất làm mát có nước
Độ bền ôxy hóa/hóa học
Tăng tuổi thọ làm việc của dầu
Đặc tính:
Lợi thế và lợi ích có thể có
Giữ mặt trượt và các bộ phận được bôi trơn khác sạch sẽ
Giảm thay lọc thường xuyên
Bảo vệ rỉ sét và ăn mòn
Giúp giảm hư hỏng do hành động trượt và bảo trì liên quan
Cải thiện chất lượng và năng suất sản xuất của các chi tiết thành phẩm
Khả năng lọc
Cho phép lấy đi các chất mài mòn sắc có thể làm hỏng các bộ phận hay chi tiết thành phẩm
Giúp giảm thay lọc thường xuyên
Khả năng tương thích đa kim loại
Làm việc được với các nguyên liệu sắt và không sắt
Ứng dụng
Các sản phẩm Mobil Vactra Oil Numbered Series được khuyến nghị như dầu nhờn rãnh trượt và cũng như chất lỏng cho các hệ thống thủy lực máy công cụ làm việc trung bình. Các dầu này được thiết kế để dùng với tất cả vật liệu sống trượt là hợp chất của gang, thép và không kim loại. Mobil Vactra Oil Numbered Series có thể tra bằng tay, dụng cụ tra dầu mỡ bằng bơm hay các ứng dụng tưới tràn bằng hệ thống tuần hoàn. Các thuộc tính áp lực cực trị của chúng làm chúng phù hợp cho tất cả các loại bánh răng trong máy công cụ. Chúng không nên dùng trong các hệ thống tuần hoàn có nhiệt độ dầu khối quá 66°C.
- Mobil Vactra Oil No. 2 được khuyến nghị cho các rãnh trượt ngang của các máy công cụ cỡ nhỏ tới vừa. Nó cũng phù hợp cho ứng dụng tưới tràn trong các máy lớn
- Mobil Vactra Oil No. 3 được khuyến nghị cho bánh răng hai mục đích và hệ thống bôi trơn sống trượt
- Mobil Vactra Oil No. 4 thường được khuyến nghị cho các máy lớn có áp lực sống trượt cao hay cần độ chính xác tốt. Nó cũng được khuyến nghị cho rãnh trượt đứng và nghiêng dốc mà xả xuống có thể là một vấn đề
- Mobil Vactra Oil Numbered Series có thể dùng cho bôi trơn vít tròn, đường dẫn, đầu máy tiện, vít cho tịnh tiến, bánh răng trụ và nón, và truyền động trục vít tải nhẹ.
- Các ứng dụng mà sự nhiễm chất lỏng làm mát có nước vào dầu khoáng thường làm tuổi thọ lô chất lỏng làm mát ngắn đi
Thuộc tính Điển hình
Mobil Vactra Numbered Series
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
Cấp Độ nhớt ISO
32
68
150
220
Độ nhớt, ASTM D 445
cSt @ 40°C
cSt @ 100°C
31.5
5.27
67.78
8.6
155.9
14.5
220.9
18.3
Chỉ số Độ nhớt, ASTM D 2270
96
96
96
96
Thử Ăn mòn bằng Thanh Đồng, ASTM D
130, 3 giờ @ 100°C
1B
1B
1B
1B
Chống Rỉ sét, ASTM D 665A
Đạt
Đạt
Đạt
Đạt
Chống đỡ Tải FZG, DIN 51354, Mức
Hỏng
13
13
13
13
Mài mòn 4-Bi, Đường kính Vết trầy, 20
Kg, 54°C, 1800 RPM, 1 giờ, ASTM D
4172, mm
0.25
0.25
0.25
0.25
Tải trọng hàn dính, 4-Bi EP, ASTM D
2783, kg
200
200
200
200
Điểm Đông đặc, °C, ASTM D 97
-30
-33
-6
-3
Điểm Chớp cháy, °C, ASTM D 92
216
228
248
240
Tỉ trọng 15°C/15°C, ASTM D 1298
0.869
0.883
0.887
0.892
Sức khoẻ, An toàn
Dựa trên thông tin sẵn có, sản phẩm này không gây ra những ảnh hưởng có hại cho sức khoẻ khi được dùng tuân theo chỉ định và khuyến nghị ghi trong Bản Kỹ Thuật An Toàn Vật Liệu (MSDS). Liên hệ văn phòng kinh doanh hay thông qua địa chỉ Internet để có các bản MSDS này. Không nên dùng sản phẩm vào những mục đích khác với ứng dụng đã chỉ định. Chú ý bảo vệ môi trường khi vứt bỏ sản phẩm đã sử dụng.
Biểu tượng Mobil, thiết kế Pegasus là các nhãn hiệu đăng ký của tập đoàn Exxon Mobil, hay một trong những công ty con.

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Dầu thủy lực 68

Dầu thủy lực 68

Shell Tellus 68
Shell Tellus S2 M68
Dầu thủy lực 68 chất lượng cao của Shell


Tiêu chuẩn kỹ thuật và Chấp thuận

Dầu Tellus S2 M đạt được sự chấp thuận sau:

Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2) 

Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68)

Eaton Vickers M-2950 S

Eaton Vickers I-286 S


Dầu Tellus S2 M được liệt vào danh sách bởi:

Bosch Rexroth Ref 17421-001 và RD 220-1/04.03
Dầu Tellus S2 M đạt hoặc vượt mức chỉ tiêu kỹ thuật của các tiêu chuẩn sau đây:

ISO 11158 (dầu loại HM)

AFNOR NF-E 48-603

ASTM 6158-05 (dầu loại HM)


TÍNH NĂNG BẢO VỆ TUYỆT HẢO

ỨNG DỤNG CÔNG NGHIỆP

Tên cũ: Shell Tellus

DIN 51524 Chi tiết 2 Loại HLP

Tiêu chuẩn Thụy Điển SS 15 54 34 AM

GB 111181-1-94 (dầu loại HM)


Để có danh sách đầy đủ về sự chấp thuận và đề xuất sử dụng của những nhà sản xuất thiết bị, vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ kỹ thuật Shell tại địa phương.

 Shell Tellus S2 M22324668100
  Loại dầu ISOHMHMHMHMHM
    Độ nhớt động học ở (ASTM D445)
      tại 00C, cSt
      tại 400C, cSt
      tại 1000C, cSt

180
22
4.3

338
32
5.4

580
46
6.7

1040
68
8.6

1790
100
11.1
  Chỉ số Độ nhớt (ISO 2909)10099989796
  Tỷ trọng tại 150C  kg/l (ISO 12185)0.8660.8750.8790.8860.891
  Điểm chớp cháy hở 0C (ISO 2592)210218230235250
  Điểm rót chảy 0C (ISO 3016)-30-30-30-24-24
Các tính chất này đặc trưng cho sản phẩm hiện hành. Những sản phẩm trong tương lai của Shell có thể thay đổi chút ít cho phù hợp theo quy cách mới của Shell.

Dầu thủy lực 100

 

 

Dầu thủy lực 100

Dầu thủy lực công nghiệp - dầu thủy lực chất lượng cao
Shell Tellus Oil 100
Shell Tellus S2 M100
Dầu thủy lực 100 chất lượng cao của ShellĐến với chúng tôi, Quý Khách sẽ có được:
- Sự lựa chọn những sản phẩm bôi trơn ưu việt nhất về chất lượng của các thương hiệu dầu nhớt lớn như SHELL,TOTAL, BP,GS-Caltex,… hoặc cả những loại dầu bôi trơn chuyên biệt sử dụng theo chỉ định của máy móc thiết bị được sản xuất từ Châu Âu.
- Giá cả cạnh tranh, dịch vụ kiểm tra và test mẫu dầu miễn phí theo định kỳ.
- Sự tư vấn tận tình, nhanh chóng từ các chuyên gia dầu nhờn của các hãng sản xuất khi có bất kỳ một thắc mắc hoặc yêu cầu phức tạp nào về vấn đề bôi trơn.

Chúng tôi sẽ làm hài lòng quý Khách. Hãy tin tưởng và để chúng tôi được phục vụ Quý Khách.

Hãy gọi ngay cho Chúng tôi !

            CÔNG TY TNHH TM DV KIM ĐẠI LONG
VPGD: Số B7B-KP4-P.Tân Hiệp- Biên Hòa- Đồng Nai
Tel: 061.3857096 – 0983.931.015 - Fax : 061.3857029
Mobile: 0983.931.015 _ Mr Lê Chi Lăng_ Giám Đốc
Email: kimdailong@gmail.com
         Website: http://www.kimdailong.com